TIẾN ĐỘ SUNSHINE DIAMOND BAY

Tiến độ xây dựng dự án biệt thự Sunshine Diamond Bay Nha Trang tháng 11/2019 04/11/201904/11/2019 TIẾN ĐỘ SUNSHINE DIAMOND BAY, TIẾN ĐỘ, TIẾN ĐỘ DỰ ÁN HCM Tiến độ xây dựng dự án biệt thự Sunshine Diamond Bay Nha...  xem chi tiết