Đào tạo huấn luyện

Đào tạo huấn luyện

CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

  • Lộc Phát Hưng luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Với Slogan Lộc Phát Hưng – Kết Nối Ước Mơ, Lộc Phát Hưng đã xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả đức và tài. Mục tiêu tuyển dụng của Doanh nghiệp là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả, nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và nghiệp vụ chuyên môn.
  • Doanh Nghiệp sẽ luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của cán bộ, người lao động.
  • Đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ cho nhân sự, để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của Lộc Phát Hưng trong bất cứ hoàn cảnh nào mà thông qua hệ thống đào tạo, Lộc Phát Hưng sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng nhân sự của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung.

Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'

Thiết kế cảnh quan tuyêt đẹp từ mọi góc nhìn dự án căn hộ Sky 89

Điền thông tin để nhận báo giá trong 5'